Home

 Nationaal Congres PCZ

 Wat is preconceptiezorg?

 Waar is preconceptie-
zorg mogelijk?

 Bestuur en Organisatie

 Nieuws en agenda

 Hoe kunt u helpen?

 Documenten

 Links

WAAR IS PRECONCEPTIEZORG MOGELIJK?

Een aantal verloskundige praktijken heeft een speciaal spreekuur voor mensen die overwegen zwanger te worden, maar dat nog niet zijn. Tijdens dit spreekuur wordt onder andere voorlichting gegeven over zwangerschap en gezondheid. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met één van de onderstaande verloskundige praktijken. Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig.
 

Soms zijn er specifieke omstandigheden die de kans op problemen tijdens of na een zwangerschap verhogen. Enkele voorbeelden hiervan zijn medicijngebruik, ziekte bij één van de aanstaande ouders, een eerder kind met een erfelijke of aangeboren aandoening of een (mogelijk) erfelijke aandoening in de familie. In deze gevallen is verwijzing naar een gynaecoloog of klinisch geneticus soms verstandig voordat u daadwerkelijk zwanger bent. U kunt hierover eerst met uw huisarts of verloskundige overleggen. Zij kunnen u vervolgens verwijzen voor een afspraak bij de gynaecoloog of klinisch geneticus. In een aantal ziekenhuizen bestaat een specifiek spreekuur voor mensen die zwanger willen worden, of zijn specifieke contactpersonen aanwezig. Een overzicht van deze ziekenhuizen en klinisch genetische centra vindt u na de lijst van de verloskundige praktijken.
 Op de website van het Erfocentrum vind u de volledige lijst.