Home

 Nationaal Congres PCZ

 Wat is preconceptiezorg?

 Waar is preconceptie-
zorg mogelijk?

 Bestuur en Organisatie

 Nieuws en agenda

 Hoe kunt u helpen?

 Documenten

 Links

 

Bestuur en Organisatie

Het bestuur bestaat momenteel uit:

 Mw. I. M. Aalhuizen, secretaris
Op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

 Prof.dr.M.H. Breuning, klinisch geneticus
Op voordracht van de Vereniging Klinische Genetica Nederland.

 Dr. W.P. Herngreen, directeur van de GGD Noord- en Midden Brabant
Op voordracht van GGD-Nederland.

 Drs. A. H. J. Jaspar, huisarts
Op voordracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

 Prof. dr. L.P. ten Kate, emeritus hoogleraar klinische genetica, voorzitter
Op voordracht van de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics.

 Prof. dr. J.M.M. van Lith, gynaecoloog
Op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

 Dr. C. Oosterwijk, directeur VSOP, penningmeester
Op voordracht van de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties.


De Stichting heeft een platform ingesteld waarbinnen de landelijke ontwikkelingen in de preconceptiezorg besproken kunnen worden, ideeën kunnen worden uitgewisseld en adviezen over de te volgen koers naar voren worden gebracht. De volgende personen zijn lid van het platform:

 Mw. Prof. Dr. M.C. Cornel, arts-epidemioloog, VU-Medisch Centrum, Amsterdam

 Dr. R.J. Galjaard, klinisch geneticus, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

 Mw. Drs. M. H. Gerards, fertiliteitsarts, Martini Ziekenhuis, Groningen

 Mw. Dr. L. Henneman, gezondheidswetenschapper, VU-Medisch Centrum, Amsterdam

 Mw. A. M. van Huis, verloskundige, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

 Mw. Drs. S.M.P.J. Jans, verloskundige, KNOV, Utrecht

 Mw. Dr. A. de Jonge, verloskundige, TNO, Leiden

 Mw. Dr. L.C. de Jong-Potjer, huisarts, Zoetermeer

 Mw. Drs. D. M. Moerman MBA, directeur Erfocentrum, Woerden

 Mw. Drs. A. K. E. Prinsen, gynaecoloog, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

 Mw. Dr. S. Rombout- de Weerd, gynaecoloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

 Mw. Drs. E.H. Van Vliet- Lachotzki, arts, VSOP, Soest


 Statuten Stichting Preconceptiezorg

 
 

Stichting Preconceptiezorg Nederland 2006